ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

Молодь, яка навчається в академії, активна і талановита. Для самореалізації, вміння самостійно вирішувати проблеми у нас діє студентське самоврядування. Саме студентський актив є посередником між студентами і керівництвом академії, захищає і відстоює інтереси студентів, пропонує нові ідеї щодо розвитку рідної Alma mater, організації в ньому навчально-виховного процесу, наукової діяльності та допомагає ці ідеї втілювати в життя.

Основним документом студентського самоврядування академії є «Положення про Студентське самоврядування ». Члени студентської ради академії – це справжні патріоти академії, які користуються авторитетом серед студентів та викладачів. Голови студентських рад факультетів беруть активну участь у вирішенні всіх питань. Вони є членами Вченої ради ОНАХТ, рад факультетів, стипендіальної комісії, факультетських комісій з питань стягнень і заохочень.  «Студрадники» вчаться вирішувати всі питання як вмілі керівники і намагаються вірно скоординувати свою роботу, з’єднавши її з успішним навчанням. У цьому їм допомагає керівництво академії (декани, заступники деканів, проректори за різними напрямками). Така робота сприяє придбанню організаторських і управлінських якостей.

Основні напрямки роботи студентської ради академії :

  • захист прав та інтересів студентів;
  • розвиток наукових ініціатив;
  • розвиток творчих талантів;
  • сприяння в забезпеченні правопорядку в академії і гуртожитках;
  • підтримка чистоти в академії і прилеглої до неї території;
  • розвиток спортивно-масової роботи.

Склад Студентської ради

Молодіжний ректор

Бояровська Олександра

(факультет Економіки, бізнесу і контролю)

Заступник молодіжного ректора

Гальчук Мирослав

(факультет Технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу)

Молодіжний проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Чобану Анджей

(факультет Комп`ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту)

Молодіжний проректор з наукової роботи

Лапчевський Артем

(факультет Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу)

Молодіжний проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту

Заславський Євген

(факультет Комп’ютерних систем та автоматизації)

Молодіжний проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

Милютін Георгій

(факультет Технології зерна та зернового бізнесу)

Молодіжний проректор з економічного розвитку та адміністративно-господарської роботи

Козадаєва Вікторія

(факультет Нафти, газу та екології)

Молодіжний головний бухгалтер

Коваль Павло

(факультет Комп’ютерних систем та автоматизації)

Молодіжний директор науково-технічної бібліотеки

Бароліс Станіслав

(факультет Нафти, газу та екології)

Молодіжний керівник навчального відділу

Іванов Олександр

(факультет Технології вина та туристичного бізнесу)

Молодіжний керівник відділу громадських зв’язків

Сухінова Дар'я

(факультет Технології зерна та зернового бізнесу)

Молодіжний редактор газети «Технолог»

Гостев Станіслав

(факультет Низькотемпературної техніки та інженерної механіки)

Молодіжний директор студентського містечка

Федорчук Дарія

(факультет Технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу)

Молодіжний керівник відділу кадрів

Соборова Аліна

(факультет Економіки, бізнесу і контролю)

Контакти

Профспілковий комітет студентів

кабінет А-233 (головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Скрипніченко Дмитро Михайлович

Студентська рада академії

(головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Бояровська Олександра Сергіївна

Студентська спілка

Делі Ігор Іванович

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)
E-mail: student.profkom.onaft@gmail.com

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)