ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

Студентська спілка

Громадська організація «Студентська спілка Одеської національної академії харчових технологій» була створена ініціативними студентами та аспірантами Одеської національної академії харчових технологій у відповідності до чинного законодавства України в 2008 році.

Мета ГО «Студентська спілка ОНАХТ»: сприяння соціально-економічному розвитку ОНАХТ; координація діяльності та поліпшення умов навчання, проживання, відпочинку, культурного розвитку і занять спортом студентів і аспірантів академії, які є її членами.

Завдання ГО «Студентська спілка ОНАХТ»:

– сприяти збереженню кращих традицій академії;
– надавати практичну допомогу членам Студентської спілки з комерційних, кон’юнктурних, патентних, валютно-фінансових та договірно-правових питань, по рекламі і збуту продукції, послуг, робіт;
– сприяти в розробці та реалізації регіональних і міжрегіональних програм, спрямованих на відродження регіональної промисловості, науки, освіти, культури та пропаганди здорового способу життя;
– сприяти впровадженню розробок видатних діячів науки і техніки, студентів і аспірантів ОНАХТ у виробництво, також поширювати та широко тиражувати винаходи, ноу-хау, нові високоефективні машини, апарати, препарати, технології, способи контролю і управління;
– сприяти створенню ділових клубів для інтенсифікації професійних і особистих контактів фахівців і студентів в сфері діяльності Студентської спілки;
– сприяти в отриманні якісної професійної освіти різних рівнів, працевлаштуванню випускників академії, як в Україні, так і за кордоном, в порядку, встановленому законодавством, сприяти в підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців;
– проводити координаційні наради, конференції, симпозіуми, семінари та професійні конкурси для своїх членів в сфері діяльності Студентської спілки;
– сприяти в організації навчально-виховного процесу, розвитку матеріально-технічної бази академії та її соціальної інфраструктури;
– захищати авторські, майнові та інші права членів Студентської спілки перед органами державної влади, їх установами та в судах;
– організовувати збір, обробку освітньої, наукової і культурної інформації, при цьому сприяти вільному обміну інформацією між її членами; видавати через ЗМІ наукову, навчальну, суспільно-політичну, інформаційну та іншу поліграфічну продукцію для членів Студентської спілки та інших, зацікавлених в її діяльності людей;
– сприяти розвитку радіо, телефонного, супутникового, комп’ютерного та інших видів зв’язків з членами Студентської спілки;
– організовувати і здійснювати транспортні перевезення технічними засобами Студентської спілки її членів на некомерційному принципі;
– здійснювати підтримку своїх членів в зміцненні взаємозв’язку з комерційними та некомерційними організаціями України;
– збирати кошти, матеріальні цінності і нематеріальні активи, які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, грантів, обдарувань або добровільних пожертвувань вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб, в тому числі нерезидентів, з метою виконання своїх статутних цілей;
– сприяти соціальному і культурному розвитку, організації відпочинку та оздоровлення членів Студентської спілки;
– сприяти розвитку різних нетрадиційних форм і методів освіти, міжнародного гуманітарного співробітництва, благодійної діяльності.

Органи управління ГО «Студентська спілка ОНАХТ» – Конференція та Виконавчий комітет. Вищим органом управління є Конференція, яка скликається не рідше одного разу на рік.

Студентський союз сприяє розвитку і координації всіх видів співробітництва її членів, що діють в областях агропромислового комплексу, харчової промисловості та супутній області господарської, а також комунальної діяльності.

Виконавчий комітет

Делі Ігор Іванович

Голова виконавчого комітету, аспірант кафедри електромеханіки та мехатроніки

Третяк Вікторія Валеріївна

Член виконавчого комітету, аспірант кафедри Соціології, філософії і права

Тринкаль Ольга Валентинівна

Член виконавчого комітету, аспірант кафедри Технології вина та енології

Контакти

Профспілковий комітет студентів

кабінет А-233 (головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Скрипніченко Дмитро Михайлович

Студентська рада академії

(головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Бояровська Олександра Сергіївна

Студентська спілка

Делі Ігор Іванович

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)
E-mail: student.profkom.onaft@gmail.com

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)