ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ТЕМАТИЧНА БЕСІДА НА ТЕМУ : «ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ. МІСЦЕ ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬСТВА»

26 травня  2021 року, на факультеті менеджменту, маркетингу і логістики в рамках правового виховання студентів ОНАХТ, доцент Мордовец М.В. провів тематичну бесіду на тему : «Походження права і держави. Місце права в системі соціального регулювання суспільства». Ттематична бесіда відбулась у форматі онлайн-конференції на платформі Zoom. доцент Мордовец М.В. доповідав студентам про особливості сучасної державно – політичної думки позначена різноманітністю теорій і концепцій держави, що обумовлено історичними особливостями розвитку тих чи інших країн; різноманітністю методологічних підходів щодо вирішення питань сутності, соціального призначення держави; існуванням країн різного рівня розвитку та іншими чинниками.

Під час дискусії студенти відзначили, що розуміння держави в історії державно – правової думки можна пов’язувати з поглядами софістів, Сократа, Платона, Арістотелля, Цицерона, Греція, Канта, Гегеля та інших філософів.

 На лекції були присутні студенти і викладачі ОНАХТ.