ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ЦІКАВІ ГУРТКИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕСУ І КОНТРОЛЮ  ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Протягом березня-травня 2021 року – на кафедрі українознавства та лінгводидактики, факультет економіки, бізнесу і контролю Одеської національної академії харчових технологій,  проведено засідання наукових гуртків: 1. «Термінологічні системи технологічних галузей», (проф. Віват Г. І.; доц. Машарова Я. В.) 2. «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій для вивчення української мови як іноземної», (ст.викл. Філіпенко О. І.; викл. Гриньків О.В.) 3. «Сучасні проблеми українського термінознавства», (доц. Южакова О. І.; ст. вик. Лупол А.В.) У гуртках  взяли участь  студенти академії. Здобувачі вищої освіти ознайомились із плануванням наукових досліджень, розробкою програми науково-дослідної роботи, вимогами ведення звітної документації. Члени гуртків дізнались про важливість проведення науково-патентного пошуку під час вибору теми, об’єкта та предмета досліджень. Детальний аналіз наукових публікацій у фахових, періодичних виданнях, журналах, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, вивчення результатів, одержаних іншими вченими, є запорукою дотримання вимог академічної доброчесності, наукової новизни й актуальності власного дослідження. Студенти разом з викладачами кафедри аналізували проблематику термінів; впровадження  інформаційно-комунікативних технологій.  На засіданнях студенти продовжують вивчати нові технології і запрошують всіх бажаючих приймати участь у подальших засіданнях. За результатами проведення гуртків, викладачами разом зі студентами було намічено план подальших зустрічей і тематики наступних занять.

  Модератори:  викладачі кафедри українознавства та лінгводидактики