ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ТЕМАТИЧНІ ВИХОВНІ БЕСІДИ НА ТЕМУ: «ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ» НА КАФЕДРІ  СОЦІОЛОГІЇ,ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА  ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сьогодні, 19 травня  2021 року, в рамках правового виховання студентів ОНАХТ, на кафедрі соціології, філософії і права відбулось тематична виховна бесіда на тему: «Правові системи сучасності».  Засідання провели викладач кафедри Шевченко Г.А. Викладач  кафедри ознайомив студентів з поняттям правова система суспільства- це взаємозалежні об’єктивне право, правова ідеологія, юридична практика, характер єдності яких визначає своєрідність правового життя даного суспільства. Поняття “правова дійсність” ширше поняття “правова система”. Перший термін охоплює будь-які прояви правового життя суспільства. Другий – акцентує увагу винятково на таких її фундаментальних функціональних елементах як об’єктивне право, правова ідеологія, юридична практика. І тільки в плані аналізу їхньої єдності – установлення тої якісної визначеності характеру їхнього взаємозв’язку, взаємодії, у якому виражається своєрідність правового життя даної країни.

Під час дискусії студенти відзначили, що у правових системах романо-германского типу в правовому житті суспільства (переважно в країнах континентальної Європи) ведучим є об’єктивне право (писане право, тобто законодавство).