ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА, ПРИСВЯЧЕНА 35-ТИ РІЧЧЮ ЧОРНОБИЛЬСКОЇ КАТАСТРОФИ  НА ФАКУЛЬТЕТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ І РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кураторами факультету Інноваційних технологій харчування та ресторанно-готельного бізнесу проведені аудиторні та дистанційні кураторські години зі студентськими групами спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

35 років минуло з моменту аварії на Чорнобильській АЕС, але її наслідки залишаються предметом обговорення світової наукової спільноти. За визначенням UNSCEAR і ВООЗ, Чорнобильська катастрофа віднесена до аварій ядерних об’єктів найвищого рівня. Історики ж наголошують на політичній відповідальності комуністичного режиму, який заради ідеологічних інтересів поставив під загрозу життя і здоров’я мільйонів громадян. Через недосконалість конструкції, порушення технології будівництва, використання неякісних будівельних матеріалів, численні міні-катастрофи подібна техногенна катастрофа в СРСР не могла не статися. Злочинні дії влади щодо приховування інформації з одного боку поглибили непоправні негативні наслідки аварії, а з іншого – спричинили активізацію національно-демократичного руху, що в кінцевому підсумку привело до розпаду СРСР. Приховування інформації владою спричинили активізацію екологічного і національно-демократичного руху. На  кураторському часі були надані цікаві матеріали та факти , а також переглянуто  документальні відео про Чорнобильську АЕС .

Також брали участь у конференції присвяченій 35-й річниці Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль+35. Нагадування на майбутнє

Роботу проведено із використанням презентацій ті підготовленого матеріалу.  Розглянули ключові події та факти  , а також про наслідки АЕС для планети і як проходила евакуація і те що радянський союз до останнього приховував цю катастрофу від своїх громодян

Група ГРС-101, куратор – к.т.н. Саламатіна Світлана Єгоровна

Група ГРС-102, куратор  Савенко А.А

Група ГРС-103, куратор  Жовтяк К.О.

Група ГРС-201, куратор Тітомир Людмила Анатоліївна

Група ГРС-202, куратор – доц. Шепель М.Є.

гр. ГРС-302, куратор  Харенко Д.О

Ст. куратор ф-туІТХіРГБ зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»             Анастасія     САВЕНКО