ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ФОЛЬКЛОРНА ВІКТОРИНА НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕСУ І КОНТРОЛЮ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В Одеській національній академії харчових технологій  23 березня  2021 року  відбулася   Фольклорна вікторина,  присвячена тижню факультету економіки, бізнесу та контролю. Фольклорна  вікторина, спрямована на актуалізацію знань студентів про найцінніші скарби усної народної творчості, на розвиток логічного мислення, пам’яті, кмітливості, винахідливості, виховування шанобливого ставлення до надбань українського народу, народної спадщини. У сиву давнину, коли люди ще не знали письма, існувала усна народна творчість — казки, легенди, загадки, прислів’я, приказки, пісні тощо. Так люди намагалися описати навколишню красу, прагнули передати дітям свої мрії та сподівання, моральні закони та правила співжиття, урешті-решт, вироблену віками життєву мудрість. Усну народну творчість називають ще англійським словом фольклор. Усього три століття тому люди здогадалися записувати народні казки, легенди, пісні та інші види фольклору й вивчати їх. Виявилося, що це — невичерпне джерело народної мудрості, справжня скарбниця образів, думок,прийомів не лише для письменників, а й для всіх читачів. Студенти брали участь у всіх конкурсах.

Модератори:  кафедра українознавства та лінгводидактики