ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ЗАСІДАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВІТАЛЬНІ: «ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»  НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕСУ І КОНТРОЛЮ  ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

19 березня 2021 року – на кафедрі українознавства та лінгводидактики, факультет економіки, бізнесу і контролю Одеської національної академії харчових технологій,  проведено в дистанційному режимі засідання  Літературної Вітальні «Життя і творчість Григорія Сковороди», до 300-річчя від дня народження відомого українського філософа, поета, гуманіста. У заході взяли участь викладачі та студенти академії–64учасника.

Григо́рій Са́вич Сковорода́ (22 листопада (3 грудня1722ЧорнухиЛубенський полк — 29 жовтня (9 листопада1794ІванівкаХарківщина) — видатний український філософмістикбогословпоетпедагог, можливо, і композитор літургійної музики. Мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називали «Сократом». Освіту здобув у Києво-Могилянській академії (хоча вищої освіти не скінчив). Філософські погляди Сковороди присвячені головним чином етиці. Власної філософської системи не створив. Не був лояльним до церковної та світської ієрархії, відкидав будь-який примус, не любив церковних ритуалів, віддаючи перевагу особистій духовній свободі. Від 1769 року вів життя самітника й мандрівного філософа; мандрував переважно по Слобожанщині. Тоді ж почав писати філософські діалоги й трактати, в яких біблійна проблематика переплітається з ідеями платонізму та стоїцизму. Головним сенсом людського існування вважав самопізнання. Григорій Сковорода писав свої твори різновидами староукраїнської літературної мови: художні та філософські твори слов’яноруською (слов’яноукраїнською), поезії та байки — книжною українською (у ній менше цер­ковнослов’янських елементів). Частину листування Сковорода вів також латинською мовою. За життя не надрукував жодного твору.

  Модератор доцент Южакова О. І.