ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ВІДВІДУВАННЯ  ОН-ЛАЙН ЛЕКЦІЇ «ВІДМІННОСТІ ОВД ВІД ОВНС В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ» СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ НАФТИ, ГАЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ

4 березня 2021 року студенти груп ЕК-415, ТЗС-417 ( куратор Гаркович О.Л.) відвідали  он-лайн лекцію «Відмінності ОВД від ОВНС в умовах сучасної України», яку провів провідний спеціаліст з природокористування інженерного відділу ТОВ «Наукове підприємство «Експертний Центр», аспірант ОНАХТ  Гніздовський Олександр Сергійович.

Студентам розказали, що  оцінка впливу на довкілля (ОВД) з’явилася із введенням в дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року № 2059-VIII (далі — Закон № 2059). Статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI (далі — Закон № 3038) передбачено, що до проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з Законом № 2059 додаються результати оцінки впливу на довкілля.

         Також доповідач повідомив, що статтею 2 Закону № 3038 визначено, що розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 2018 року № 2354-VIII.

Лектор відмітив, що згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11 травня 2011 року № 560 зі змінами та доповненнями визначено, що до проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з Законом № 2059, додаються результати оцінки впливу на довкілля. Перед затвердженням проектів будівництва для проведення їх експертизи до проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно Законом № 2059, додаються результати проведення такої оцінки.

Гніздовський О.С. звернув увагу студентів на те, що  для об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля, розробляється звіт з оцінки впливу на довкілля. За наявності звіту з оцінки впливу на довкілля матеріали (розділ) оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації не розробляються. У цьому випадку ОВД та ОВНС тотожні.

Старший куратор факультету НГ та Е               Марія МАДАНІ