ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА НА ТЕМУ «Я ЛІДЕР (ОСОБИСТІСТЬ  В УПРАВЛІНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ)» НА ФАКУЛЬТЕТІ ТЕХНОЛОГІЇ І ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ПРОДОВОЛЬЧОГО БІЗНЕСУ

01.03.2021 року куратором  Павленко А.М. проведена кураторська година  в гр.ФПБ-36; 11.00-11.30 на тему: «Я ЛІДЕР (Особистість  в управлінському процесі)».

Мета кураторської години – уточнити сутність поняття «лідерські якості студентів», визначити напрями вдосконалення системи їх розвитку і формування лідерських якостей у студентів.

Проаналізовано проблеми формування лідерських якостей студентів закладів вищої освіти, розглянуто історію розвитку проблеми лідерства, багатогранність поняття. Зазначено основні напрями формування необхідних особистісних, професійних і ділових якостей майбутнього спеціаліста. Указано шляхи покращення лідерських компетенцій та підготовки до самореалізації в  житті.

Старший  куратор факультету ТтаТХПіПБ       Вікуль С.І.