ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Мета конкурсу – підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них знань і умінь дослідницької діяльності, для яких установлення на професійну майстерність є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності.

Основними завданнями конкурсу є:
виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році” проходить ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Учасники конкурсу (студенти та викладачі) можуть надсилати свої відгуки, зауваження та пропозиції щодо проведення Конкурсу на електронну пошту konstud.mon@ukr.net протягом березня-травня 2021 року.