ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ВІДВІДУВАННЯ ОНЛАЙН ЛЕКЦІЇ ІНСТИТИТУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ НАФТИ, ГАЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ

      21 травня студенти факультету Нафти, газу та екології (гр.ТЗС-427, куратор Кузнецова І.О. та ЕК-425, куратор Гаркович О.Л.) відвідали лекцію інститута культури та мистецтв «Культура в часи перебудови та становлення незалежності України», яку підготувала ст.викладач кафедри екології та природоохоронних технологій Кондратенко І.П.

Нова соціокультурна реальність в умовах незалежної України зумовила нове бачення місця і значення культури в українському суспільстві. Було багато зроблено для відродження історичної пам’яті, повернення народові культурної спадщини  попередніх поколінь. У 1990-1991 р.р. окремими виданнями побачили світ праці М.Костомарова, Д.Яворницького, М.Грушевського та інш.

До досягнень у перебудові галузі освіти варто зарахувати відновлення діяльності Києво-Могилянської академії.

Незважаючи на економічні труднощі, відроджується в Україні  музична творчість. Нові пісні дарують слухачам О.Білозір, С.Ротару,Т.Повалій.

До істотних культурно-політичних зрушень у незалежній Україні слід віднести запровадження системи президентських нагород 1995 р., як форму консолідації нової, справді національної еліти.

      Серед нагороджених діячів культури і освіти багато достойних особистостей, наших сучасників.

Ст.куратор ф-ту Нафти, газу та екології     Кузнецова І.О.