ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ:
«НОВІТНІ МЕТОДИ, ЩО ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ У ЗВЯЗКУ З КОНТРОЛЕМ ТА БЕЗПЕКОЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ»
НА ФАКУЛЬТЕТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І ПРОДОВОЛЬЧОГО БІЗНЕСУ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

         28 листопада 2019 року в рамках роботи Інституту культури та мистецтв ОНАХТ була проведена лекція на тему: «Новітні методи, що запроваджуються у зв’язку з контролем та безпекою продуктів харчування», яку прочитав лiкар санітарно – ветеринарної експертизи, санексперт – наставник ТОВ «Ашан Україна Гiпермаркет» Кованда Ганна.

На лекції були присутні здобувачі ступеня вищої освіти «Бакалавр» ТТП-14, ТТП-34, ТТП – 44 та «Магістр» ТТП-57, ТТП-64. Крім студентів були присутні: доц. Гарбажій К.С. та ст. викл. Смокова Т.М. кафедри «Товарознавства та митної справи».

Кованда Ганна розповіла студентам, що однією з найважливіших складових національної безпеки держави є забезпечення населення високоякісними та безпечними харчовими продуктами.

Пріоритетним завданням виробників харчових продуктів не тільки в Україні, а й в інших країнах світу є впровадження системи безпеки харчових продуктів, що ґрунтується на принципах НАССР, системи ідентифікації небезпечних чинників, моніторингу в критичних контрольних точках. Саме це спонукає до розроблення нових методів контролю показників якості та безпечності харчових продуктів, їх ідентифікації та виявлення можливих видів фальсифікації продукції.

Ганна розповіла, як в ТОВ «Ашан Україна Гiпермаркет» була запроваджена система безпеки харчових продуктів, що ґрунтується на принципах НАССР на всіх етапах, починаючи з правил особистої та виробничої гігієни, вимог до зберігання продукції, можливих наслідків харчових отруєнь, огляду законодавчої бази та системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР на підприємстві.

Студенти та присутні мали змогу задавати питання та отримувати повні аргументовані відповіді. Взагалі ця тема є дуже актуальною, оскільки погіршення екологічних і кліматичних умов, порушення технологій вирощування сировини як рослинного, так і тваринного походження (безконтрольне внесення мінеральних добрив, використання гормонів та антибіотиків, генетично модифікованих організмів) та технологічних процесів виробництва харчових продуктів створюють небезпеку зниження їх якості, а також забруднення шкідливими речовинами хімічного та біологічного походження: важкими металами, пестицидами, радіонуклідами, забороненими харчовими добавками, патогенними мікроорганізмами та мікроскопічними грибами.

Смокова Т.М., відповідальний по Інституту культури та мистецтв факультету ТТХПіПБ