ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ:
«ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ «ІНДУСТРІЯ 4.0»
НА ФАКУЛЬТЕТІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 26 листопада 2019 року на факультеті Комп’ютерних систем та автоматизації, у рамках роботи Інституту культури та мистецтв Одеської національної академії харчових технологій, на кафедрі Автоматизації виробничих процесів і робототехнічних систем декан факультету КСтаА, член Асоціації підприємств промислової автоматизації України (АППАУ) доцент Світий І.М. у приміщені регіонального центру «Індустрія 4.0», яке розташоване в лабораторії MIRONAFТ ОНАХТ зі студентами третього курсу факультету КСтаА провів науково-популярну лекцію «Промислова революція «Індустрія 4.0».

Доцент Світий І.М. розповів історію і етапи Всесвітньої промислової революції та доповів аспекти роботи АППАУ в стратегії розвитку України.

Доцент Світий І.М. надав конкретні приклади розробки новітньої техніки і технології в Україні та за кордоном і розказав про діяльність лабораторії MIRONAFТ ОНАХТ.

Учасники заходу з увагою вислухали цікаву доповідь лектора та висловили численні запитання.

 Галіулін А.А.
відповідальний за роботу Інституту
культури та мистецтв ОНАХТ на факультеті КСтаА