ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ЛЕКЦІЯ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1-го І 2-го КУРСІВ
НА ФАКУЛЬТЕТАХ
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ,
НАФТИ, ГАЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ,
КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, ПРОГРАМУВАННЯ ТА КІБЕРЗАХИСТУ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

      В Одеській національній академії харчових технологій 24 жовтня 2019 року  студенти 1 курсу факультетів  КІПтаК, НТтаІМ, НГтаЕ прослухали лекцію на тему «Протипожежна безпека», де  розповіли про організацію пожежної охорони, пожежо- і вибухо- небезпечний пил, самозаймання речовин,  протипожежні вимоги до будинків і споруд, пожежна профілактика електрообладнання, коротке замикання,  перевантаження, засоби та способи гасіння пожежі. Також були присутні всі старші куратори та замдекани факультетів.
Старший куратор  КІПтаК    Захлевська Т.В.