ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

«ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ – ПЕРШИЙ НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ОНАХТ»

НА ФАКУЛЬТЕТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І ПРОДОВОЛЬЧОГО БІЗНЕСУ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

7 жовтня 2019 року в рамках роботи Інституту культури та мистецтв ОНАХТ була  прочитана лекція на тему: «Доктор філософії – перший науковий ступінь вищої освіти. Особливості навчання в аспірантурі ОНАХТ» Лівенцовою О.О., кандидатом хімічних наук, доцентом кафедри харчової хімії та експертизи.

Лівенцова О.О, ознайомила студентів із Законами України «Про вищу освіту» та «Про освіту», розповіла про високе ставлення держави до здобувачів вищої освіти. На підставі Закону України «Про вищу освіту» надала визначення новому поняттю «Доктор філософії», якій здобувають на основі ступеня магістра. Надала пояснення про особливості навчання в аспірантурі ОНАХТ, про освітньо-наукові програми та публічний захист підготовленої дисертації у спеціалізованій вченій раді (разовій або постійно діючій).

Розповіла про термін підготовки доктора філософії в аспірантурі та обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, якій становить 30-60 кредитів ЄКТС та провела порівняння з обсягом підготовки бакалаврів та магістрів.


На лекції були присутні здобувачі ступеня вищої освіти «Магістр» ТМ-51; ТМ-53; ТМ-53, ТКМ-52 та здобувачі ступеня вищої освіти «Бакалавр» ТХ-106, ТЗ-11, БІО-18, БІО-19. Крім студентів були присутні: Вікуль С.І., к.т.н., доцент кафедри ХХтаЕ та інженери кафедри Шаповал О.В., Цимбалюк А.М.

Смокова Т.М.,

відповідальний Інституту культури та мистецтв по факультету ТТХПіПБ