ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

Хii всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю «проблеми формування здорового життя у молоді» на факультеті технології вина та туристичного бізнесу

 В Одеській національній академії харчових технологій на факультеті технології вина та туристичного бізнесу на кафедрі Біоінженерії і води 3 – 6 жовтня 2019 року відбулися секційні засідання  ХII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового життя у молоді» – «Вода та екологія» та «Біоінженерія».

Зав. кафедри біонженерії і води, д.т.н., О.О. Коваленко привітала учасників конференції, розповіла про проблеми якості води, з якою стикається людство; як неякісна вода впливає на якість харчових продуктів та здоров’я людини.

Зав. кафедри біонженерії і води, д.т.н., О.О. Коваленко

Аспірант Ангеліна Коханська з доповіддю «Сучасні сорбенти для очищення води»

Магістр Ілля Селіванов  з доповіддю «Сучасні засоби отримання безпечної води: переваги і недоліки»

Магістр Анастасія Аніщенко з доповіддю «Актуальні проблеми використання води на солодовому заводі»

Студентка 2-го курсу Анна Потапенко з доповіддю «Вода для кави»

Студентка 2-го курсу Анастасія Огородникова з доповіддю «Фонтани світу витвори мистецтва та джерела води»

Зав. кафедри біонженерії і води, д.т.н., О.О. Коваленко

Студенти проявили велику зацікавленість і прийняли активну участь в обговоренні проблем екології води, підготовки води високої якості для потреб харчової галузі і води для споживання людиною у побуті.

Студентки 2-го курсу Людмила Мартинюк і Аліна Свирида з доповіддю «Дослідження процесу ізомерізації галактози в тагатозу»

Студентка 5-го курсу Ганна Проданова з доповіддю «Напрямки комплексного використання відходів переробки винограду соко-виноробного виробництва»

Студентка 3-го курсу Лідія Рогоцька з доповіддю «Сучасні тенденції переробки фруктів на продукти здорового харчування»

Доцент, к.т.н. Г.Ш. Палвашова

У заключному слові доцент Г.І. Палвашова зазначила актуальність наукових робіт студентів, наголосила, що доповіді висвітлюють актуальність тенденцій в біотехнології та переробки фруктів та овочів на корисні продукти для здорового образу життя.

На завершення конференції 6 жовтня студенти 1-го і 2-го курсів факультету разом з кураторами прийняли участь у традиційному туристичному переході уздовж берега моря.

Цього року туристичний перехід відбувся у новому форматі – 1015 викладачів і студентів встановили 2 рекорди України: «Найбільша кількість людей, які склали на піску абревіатуру вищого навчального закладу» та «Найбільший ланцюг із людей в тільниках».

Берегова О.М., старший куратор факультета ТВтаТБ