ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студентське життя

ЄДИНА КУРАТОРСЬКА ГОДИНА

НА ТЕМУ: «ІСТОРІЯ ОНАХТ»

НА ФАКУЛЬТЕТАХ

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ,

НАФТИ, ГАЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ,

КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, ПРОГРАМУВАННЯ ТА КІБЕРЗАХИСТУ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

26 вересня 2019 р. о 1300 в Одеській національній академії харчових технологій в ауд. 301 на Дворянській, 1/3 для факультетів Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ОНАХТ була проведена єдина кураторська година, присвячена темі “Історія ОНАХТ”. Кураторську годину проводив директор музею ОНАХТ Дембицький В.С.

На кураторській годині були присутні навчальні групи факультетів низькотемпературної техніки та інженерної механіки (ЕН-111, ЕН-121, ГМ-10 та ГМ-20), нафти, газу та екології (ГН-419, ЕЕ-414, ЕК-415, ТЕ-411 та ТЗС-417) та комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту (КІ-511, КІ-512, КН-311 та КН-312).

Кураторську годину відвідали декан факультету НТтаІМ, доц. кафедри ХУтаКП Жихарєва Н.В., заст. декану факультету НГтаЕ, доц. кафедри ТтаТТЕ, Сагала Т.А., заст. декану факультету НГтаЕ, ас. кафедри ТтаТТЕ, Солодка А.В., заст. декану факультету КІПтаК, ас. кафедри КІТКБ Бойцова О.С., старший куратор факультету НТтаІМ, доц. кафедри КПА Подмазко І.О., старший куратор факультету КІПтаК, ст. викладач кафедри ФКтаС Захлевська Т.В., старший куратор факультету НГтаЕ, доц. кафедри ЕтаПТ, Кузнецова І.О., методист деканату ФНГтаЕ Біленко Н.О.

Під час проведення кураторської години студенти були ознайомлені з історією ОНАХТ, з історією людей, які були причетні до її формування, також з провідними діячами академії, які працювали в академії з моменту її заснування по сьогодення. Студентам розповіли про отримання академією статусу національної у 2003-ому р., про теперішнього ректора ОНАХТ, проф. Єгорова Б.В., якого конференція трудового колективу ОНАХТ у тому ж 2003-ому р. обрала ректором. Окрім цього, Дембицький В.С. присвятив час також історії Одеської державної академії холоду, яка у 2012-ому році пройшла реорганізацію та була приєднана до складу ОНАХТ в якості Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського. Були згадані видатні постатті, що внесли вагомий внесок не тільки в розвиток ОДАХ та її попередників, а і всього Міжнародного інституту холоду.

 

 Подмазко І.О., доц., старший куратор факультету НТтаІМ ОНАХТ

Захлевська Т.В., ст. викл., старший куратор факультету КІПтаК ОНАХТ

Кузнецова І.О., доц., старший куратор факультету НГтаЕ ОНАХТ